Selskabsretlige dokumenter

Stiftelsedokument for Kalaallit Airports International A/S                                       08.01.19                  Hent dokument her
Stiftelsedokument for Kalaallit Airports Domestic A/S 08.01.19          Hent dokument her
Stiftelsesdokument for Kalaallit Airports A/S   01.07.16          Hent dokument her

Vedtægter

Vedtægter for Kalaallit Airports International A/S                                                   28.11.19                  Hent dokument her
Vedtægter for Kalaallit Airports Holding A/S
24.10.19            Hent dokument her
Vedtægter for Kalaallit Airports Domestic A/S 18.12.19           Hent dokument her
     

Forretningsorden og politikker

Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports International A/S                      08.01.19                Hent dokument her
Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports Domestic A/S   08.01.19        Hent dokument her
Forretningsorden for bestyrelsen i Kalaallit Airports A/S 23.08.17           Hent dokument her
Adfærdskodeks 13.03.18         Hent dokument her
     

Rammeaftale og ejeraftale

Rammeaftale for investeringer i Kalaallit Airports International A/S.       06.03.19               Hent dokument her
Ejeraftale mellem Kalaallit Airports Holding A/S og Den Danske Stat                         06.03.19     Hent dokument her
   

Årsregnskaber

Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S  2019     Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit  Airports International A/S                                                   2019     Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit Airports Domestic A/S  2019     Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit Airports Holding A/S  2018     Hent dokument her
Årsrapport for Kalaallit Airports A/S 2017                
    Hent dokument her
     

Generalforsamlinger

Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S  18.05.20     Hent dokument her
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S  28.11.19     Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S 
24.10.19
    Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 16.02.18     Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 15.05.18     Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 15.02.19     Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports Holding A/S                   27.02.19              Hent dokument her
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S          21.03.19     Hent dokument her
Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports International A/S 07.05.19     Hent dokument her
Generalforsamlingsprotokollat Kalaallit Airports A/S 03.03.17 
    Hent dokument her
     

God selskabsledelse

Redegørelse vedr. retningslinjer for selvstyreejede virksomheder                               2018                    Hent dokument her