Aviaaja Karlshøj Knudsen

Projektdirektør

akk@kair.gl

+299 34 21 43
+299 58 38 58

 

Steen Montgomery-Andersen

Finans- og Økonomidirektør

sma@kair.gl

+299 34 21 50
+299 55 94 50

 

Erlingur Leifsson

Anlægschef

ejl@kair.gl

+299 34 21 41
+299 55 25 95

 

Inúnguak Abelsen

Projektleder anlæg

iab@kair.gl

+299 34 21 51
+299 55 26 00

 

Povl-Emil Rosing Olsen

Projektleder anlæg

peo@kair.gl

+299 34 21 49
+299 29 37 32

 

Jesper Nordskilde

Projektchef myndigheds-godkendelser og bygherreleverancer

jno@kair.gl

+45 30 51 58 91

  

Troels Arnkjær

Projektleder myndigheds-godkendelser og bygherreleverancer

tea@kair.gl

+299 34 21 48
+299 23 72 08

 

Morten T.Leth

Projektleder myndighedsgodkendelser og bygherreleverancer

mtl@kair.gl

+299 34 21 47
+299 25 66 89

 

Maja Marie Lyberth

Projektleder myndigheds-godkendelser og bygherreleverancer

mml@kair.gl

+299 34 21 53
+299 55 03 27

 

Peer Sarkov

Projektleder myndigheds-godkendelser og bygherreleverancer

psa@kair.gl

+299 34 21 51
+299 54 11 48

 

Dennis Serwin

Økonomichef

dse@kair.gl

+ 299 34 21 45
+ 299 56 22 12

 

Inge Arnkjær

Bogholder

bogholder@kair.gl

+299 34 21 40
+299 55 49 50

 

Lennart G. Pedersen

Claims Manager

lgp@kair.gl 

+45 24 47 16 65

 

Morten Mastrup

Projektchef bygninger

mma@kair.gl

+299 55 38 03

 

Malene Lynge

Kommunikationschef

mly@kair.gl

+299 34 21 46
+299 55 01 64